Ruční rozbrušovací pily

Představte si jednu z nejlepších rozbrušovacích pil - a pak si ji představte ještě lepší.


Vybírejte zde

Diamantové nástroje

Jsme experti na diamantové nástroje - takže vy jimi být nemusíte.


Vybírejte zde

Jádrové vrtání

Díky nám je jádrové vrtání efektivnější.


Vybírejte zde


 

DEMOLIČNÍ PRÁCE ROBOTEM

Nově provádíme demoliční práce za použití nejnovější generace demoličního robota Husqvarna čímž dokážeme ušetřit Vaše náklady na demolici.

 

Jádrové vrtání

Technika jádrového vrtání se používá v případech, kdy je třeba vytvořit přesný kruhový otvor v betonu, železobetonu nebo hornině.

Provádíme jádrové vrty od Ø 8 mm až do Ø 1000 mm.

 • Vrtání prostupů v betonu, železobetonu, zdivu, betonových výrobcích, obkladech, dlažbě a kamenivu.
 • Možnost provádění vrtů až do 20 m délky.
 • Zkušební vrty a sondy.
 • Možnost vrtání do stropů, stěn a podlah.
 • Provádění vrtacích prací v dokončených interiérech s pomocí odsávacích kroužků
 • Vysoce přesné vrty
 • Odstaněný materiál lze snadno likvidovat
 • Nevznikají otřesy a vibrace

Využití jádrového vrtání

 • Vrtání prostupů pro instalace (voda, topení, plyn, kanalizace, elektřina, vzduchotechnika, počítačové sítě, komíny).
 • Kotevní otvory pro stroje a technologie.
 • Zkušební vrty a sondy.
 • Možnost vrtání do stropů, stěn, podlah.
 • Polohy vrtů – podlahy, stěny, stropy, možnost i pod úhlem
 

Ilustrace prací s jádrovými vrtáky

 

Řezání konstrukcí

Řezání stěnovou pilou

 • řezání vodorovných i svislých konstrukcí stěnovou pilou diamantovým kotoučem chlazeným vodou
 • bezpříklepové technologie řezu – výřezy, demolice bez otřesů
 • řezací práce lze provádět do hloubky cca 1000 mm
 • naši technik po prohlídce navrhnou nejoptimálnější řešení postupu řezacích prací
 • v případě zhotovení dodatečných otvorů v bytech zajistíme kompletní služby , statického zajištění požadovaného
 • otvoru a likvidace vyřezaného materiálu
 

Využití stěnové pily

 • Řezání dveří a oken.
 • Vyřezávání stěn.
 • Řezání panelů.
 • Řízené a šetrné demolice konstrukcí.
 • Zvětšování nebo zarovnávání otvorů.
 • Odstraňování poškozených konstrukcí.
 • Zkracování betonových bloků.
 

Řezání lanovou pilou

 • Tato metoda je vhodná zejména pro řezání silných železobetonových konstrukcí. Ocelové lano osazené diamantovými kroužky je systémem kladek napnuto a nepřetžitě taženo přes dělěný materiál jež je takto řezán. Jediné omezení je velikostí a hmotností vzniklých bloků tak, aby je bylo možné naložit a odvézt.
 

Využití lanové pily

 • Řezání lanovou pilou je ideální způsob odstraňování velkých částí silně vyztuženého železobetonu jako jsou například mostní konstrukce, vodní díla nebo mohutné základy velkých generátorů, lisů ap.
 

Řezání ruční pilou

 • řezání vodorovných nebo svislých konstrukcí
 • řezání konstrukcí do tloušťky cca 360 mm
 • možnost řezacích prací bez použití chladící kapaliny odsávání prachu do průmyslového vysavače
 

Využití ruční pily

 • dodatečné řezání bytových nenosných stěn
 • zhotovení dodatečných otvorů v podlaze pro instalace
 

Řezání pojezdovou pilou

 • řezání pouze vodorovných konstrukcí pomocí pojezdové pily s diamantovým kotoučem chlazeným vodou
 • při řezacích pracích minimální otřesy konstrukce
 • řezací práce lze provádět do hloubky cca 600 mm
 • lze použít při řezání prostého betonu nebo železobetonu,živice
 

Využití pojezdové řezací techniky

 • Řezání průmyslových podlah před jejich částečnou nebo úplnou demontáží.
 • Vyřezávání poškozených podlah.
 • Dodatečné otvory v podlahových konstrukcích.
 • Řezání dilatačních spár v čerstvém betonu.
 
Ilustrace řezání konstrukcí

 

Chemické kotvení

Chemické kotvy jsou ocelové šrouby, svorníky a tyče, které jsou přikotveny obvykle do betonu nebo zdiva za pomocí systému lepidel na bázi pryskyřic. Jsou vhodné pro aplikace, kde je požadována velká pevnost. V téměř všech případech je výsledné vlepení silnější než základový materiál, rotože je systém založen na chemickém lepení a nedochází k uvolnění zatížení v tahu do podkladového materiálu, jako tomu dochází s rozpínacími typy kotev.

 • dodatečné vlepování výztuží a kotevních šroubů (dvousložková lepidla)
 • chemické kotvy umožňují dosahovat výborné parametry
 • bezpečné upevnění předmětů i v měkkých stavebních materiálech (duté cihly, smíšené zdivo)
 • dodávka na klíč dle projektu
 

Využití chemického kotvení

 • především dodatečné vlepování výztuží pro napojení dalších konstrukcí
 • upevňování ocelových konstrukcí ale i kuchyňských linek a dalších zařizovacích předmětů
 • ukotvení např. obráběcích strojů a jiných technologií
 

Výhody nastřelovací techniky

Nastřelování je možné aplikovat do betonu nrbo oceli díky různým druhům nastřelovacích hřebů.

 • připevňování materiálu do oceli, betonu a plné cihly
 • možnost dodávky široké škály nastřelovacích hřebů a nábojek
 

Využití nastřelovací techniky

 • připevňování trapézových plechů
 • spřahování ocelobetonových konstrukcí
 • kotvení sádrokartonových profilů a podhledů
 

Broušení a frézování betonových podlah

Broušení elektrickou bruskou s horizontální brusným talířem průměru 125 - 800 mm, který je osazen buď diamantovými segmenty nebo kamenivem.

Nejčastější použití:

 • za sucha s odsáváním prachu
 • za mokra
 • přednátěrové broušení betonových povrchů - odstranění cementového šlemu
 • vyrovnání povrchu - odstranění nerovností
 • odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby
 • zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar
 • přebroušení žulové, kameninové, terasové dlažby
 

Zesilování konstrukcí

Technologie vlepování uhlíkových lamel a tkanin byly speciálně ke konstrukčnímu posilování staveb (zejména betonových a železobetonových). Aplikace uhlíkových materiálů vytváří řešení jak zesílit podlahy, stěny, nosníky, sloupy a jiné stavební prvky, které jsou narušené chátráním, dodatečným zatížením nebo nadbytečným průhybem. Potřeba navýšení kapacity zatížení může vzniknout z důvodu poničení stavebních prvků, konstrukcí nebo v důsledku projektových chyb, změn v navrhovaných předpisech nebo v důsledku změny použití. Častou aplikací je náhrada ocelových konstrukcí v rámci vyřezávání dodatečných otvorů do stěn a podlah.

Hlavní výhody použití kompozitních materiálů

Hlavními výhodami použití kompozitních materiálů před tradičními ocelovými deskami a konstrukcemi jednoduší a rychlejší montáž, snadný transport na staveništi, zajišťování i rozměrných prvků, snadné dělení uhlíkových prvků na stavbě. Nezvyšují hmotnost celé konstrukce ani rozměr zesilovaných prvků.